Kurser

Den rigtige viden og de rette kompetencer er forudsætningerne for at skabe et godt og sikkert psykisk arbejdsmiljø

TSPA udbyder forskellige kurser samt tilrettelægger specialiserede forløb for de ansatte, således at de ansattes kompetencer stemmer overens med virksomhedens ambitioner og målsætninger for det psykiske arbejdsmiljø.

TSPA’s kurser tager afsæt i de ansattes egne eksempler og konkrete virkelighed, og vil veksle mellem korte teoretiske oplæg, dialog, refleksion, øvelser og gruppeprocesser.

Varighed afhænger af opgavens omfang og deltagerantal.