Om os

TSPA blev grundlagt i 2017, med et ønske om at rette op på en negativ udvikling med vold og trusler mod ansatte, i sær i social- og sundhedssektoren, som har medført et dårligt psykisk arbejdsmiljø på mange af landets arbejdspladser og resulteret i et øget antal psykiske arbejdsskader.

TSPA har, via mange års praksiserfaring, et indgående kendskab til de udfordringer og problemstillinger, social- og sundhedssektoren står overfor.

Med udgangspunkt i TSPA’s praksiserfaring, er det TSPA’s mål og vision at skabe og understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø ved at øge trygheden og sikkerheden for de ansatte, således at de ansatte kan fokusere på kerneopgaven og levere en ydelse til borgerne, som er af høj kvalitet.

TSPA’s vision er at skabe et godt og vedvarende psykisk arbejdsmiljø, uanset om det handler om samspillet mellem ansatte, mellem ansatte og ledere, mellem ansatte og borgere eller andre dele af organisationen.

TSPA sikrer en optimering af jeres psykiske arbejdsmiljø, mens I fokuserer på kerneopgaven.