Fagområder

TSPA har flere års erfaring med udvikling af løsninger, der etablerer og understøtter et trygt og godt psykisk arbejdsmiljø, hos forskellige virksomheder indenfor:

  • Socialpsykiatrien,
  • Særligt sikrede afdelinger,
  • Skoler,
  • Jobcentre mv.

Nogle af de forhold som har været kendetegnende for et dårligt psykisk arbejdsmiljø hos virksomhederne er: højt sygefravær og udbrændthed blandt de ansatte, vold og trusler, mobning, ansatte som er usikre og utrygge og som derfor har svært ved at tage ansvar for deres dagligdag, manglende kompetenceudvikling på de rette områder og i nogle tilfælde manglende fokus på det psykiske arbejdsmiljø blandt ledelsen.

TSPA er gearet til at håndtere udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø i alle typer af virksomheder.