360 graders analyse af det psykiske arbejdsmiljø

TSPA laver en gennemgribende analyse af det psykiske arbejdsmiljø hos virksomheden.

Analysen foretages via bl.a. interviews og møder med ledergruppen, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter de ansatte og så vidt muligt også med borgerne. Analysen omfatter også virksomhedsbesøg, hvor TSPA observerer, hvorledes det psykiske arbejdsmiljø udfolder sig, de fysiske rammer, hvordan arbejdsgangene er og hvilke udfordringer de ansatte står overfor i deres dagligdag. I analysen inddrager TSPA alle eksisterende procedurer, retningslinjer & instrukser relateret til det psykiske arbejdsmiljø.

Den gennemgribende analyse munder ud i en rapport indeholdende anbefalinger til forbedringstiltag, skræddersyet til virksomhedens konkrete virkelighed.

Sidst men ikke mindst, kommer TSPA på et opfølgende besøg, 6 måneder efter rapporten er afleveret.